Swedvison Automation AB började sin verksamhet 1989. Till en början var vi inriktade på att avsyna förädlade träprodukter. Vår resa började som en leverantör av avsyningssystem men har successivt vuxit till att vi levererar kompletta maskiner och celler. I våra leveranser har en eller flera kameror alltid en central roll.

Företaget ägs och drivs idag av: Andreas Frostenäs, Dan Parsmo och Tommy Svedlund. Tillsammans har vi ca 50 års erfarenhet av vision-system. Vi sysselsätter tillsammans idag 8 personer och vi har vår fokus på tillämpad bildbehandling inom Nordisk tillverkande industri.

Vi sätter våra kunders kvalitet och automationsbehov i centrum och utformar lösningar som är enkla, anpassade och utvecklingsbara. Vår styrka är att vi har stor erfarenhet av tillämpad bildbehandling i olika branscher och miljöer. Tillsammans med våra partners ser vi oss som unika på marknaden. Vi är stolta över att vi i över 30 års tid har kunnat hjälpa våra kunder till en ökad kvalitet och ökad automationsnivå.

Till våra kunder hör: SECO Tools, Swedwood, Tarkett, Veoneer, Hultafors, IAC, Volvo LV, Santa Maria och Gustaf Kähr AB. Till dessa kunder har vi levererat kompletta lösningar som säkrat och höjt deras kvalitetsnivå.

Branscher som vi huvudsakligen fokuserar på är: Trä, golv och interiör, livsmedel samt bilindustri med underleverantörer. Våra produktlösningar spänner från ID lösningar, robotguidning till stora spackelanläggningar.

Vår lönsamhet bygger på att vi hjälper våra kunder att bli mer lönsamma. Vi tror på framtiden och att vi med teknikens hjälp idag kan forma morgondagens produktion. När Ni engagerar oss i Er produktion bygger Ni för framtiden!